ita 2566 web

banner social1003

02

พระปลัดขจรศักดิ์ ธมมวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าดอนไชย เข้าร่วมเป็นครู ก ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นผู้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

02

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อม นายวราวุฒิ บุตรจันทร์ สารวัตรบำรุงทางลำปาง นายสุพจน์ ไชยยา ผญบ.ห้วยเรียนร่วมตรวจ แก้ไขปัญหาจุดลักผ่าน

02

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงตาล กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาลได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

02

วันนี้ 26 มกราคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ออก สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเวียงตาล เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน

1

วันนี้ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพญาเบิก เทศบาลตำบลเวียงตาล นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬา “เวียงตาลเกมส์” ครั้งที่ 19

02

วันนี้ 23 มกราคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ออก สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเวียงตาล

6