05

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 23 จุดใน พื้นที่บ้านสันทราย

05

วันที่ 26 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 13 จุดใน พื้นที่บ้านยางอ้อย

05

วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 7 จุดใน พื้นที่บ้านทุ่งเกวียน