ita 2566 web

banner social1003

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

20 เมษายน 2567
Hits hits (42)
วันนี้ 20 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ...
19 เมษายน 2567
Hits hits (5)
วันที่ 19 เมษายน 2567 พนักงานเทศบาลตำบลเวียงตาล ร่วมรดน้ำดำหัวนายนิวัฒน์ ...
18 เมษายน 2567
Hits hits (54)
วันนี้18 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ...
18 เมษายน 2567
Hits hits (39)
ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.ขอเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงตาล ...
13 เมษายน 2567
Hits hits (58)
วันนี้ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลเวียงตาล นำโดย นายนิวัฒน์ ปะระมา ...
06 เมษายน 2567
Hits hits (65)
วันนี้ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลเวียงตาล นำโดย นายเสกสรรค์ ...
Read more content

6

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (32)
09 เมษายน 2567
hits (34 hits)
วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
03 เมษายน 2567
hits (43 hits)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
22 มีนาคม 2567
hits (76 hits)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
18 มีนาคม 2567
hits (70 hits)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
27 กุมภาพันธ์ 2567
hits (69 hits)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
05 กุมภาพันธ์ 2567
hits (45 hits)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
More category items