นางสาวิตตรี ศรีทิพย์วงศ์ ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกวียน เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

 

 

 

 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 : ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน "ฮอมบุญ ออมทุน คนเวียงตาลดูแลกัน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนคนเวียงตาล จาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ณ ห้องประชุมอลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โล่ห์รางวัลตำบลที่มีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ดีเด่น

นางขวัญดาว มงคลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านยางอ้อย รับมอบโล่ห์รางวัล  จาก ดร สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

รางวัลผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น KPI NEW GEN ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเหรียญเงิน
จากผลงาน “โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเวียงตาลจิตวิญญาณแห่งศาสตราวุธโบราณ”

 

 

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร"ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปี 2560

 

 

 

นายทศพล ปินใจ ได้รับมอบเข็มรับมอบเข็มเชิดเกียรติผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ประจำปี 2560

 

 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561
: ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

รางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

นายกฤษณะ ปู่กอง
 

 

 

หน่วยปฏิบัติการดีเด่นระดับจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2559

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เวียงตาล