ติดต่อเทศบาล
ตำแหน่ง:
เทศบาลตำบลเวียงตาล (Viangtan SubDistrict Municipality)
ที่อยู่:
352/3 หมู่ที่ 4
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
054-338675
โทรสาร:
054-269027
Send an Email
(ไม่จำเป็น)