05

วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 7 จุดใน พื้นที่บ้านทุ่งเกวียน

05

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 5 จุดใน พื้นที่บ้านหัววัง

02

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 4 จุดใน พื้นที่บ้านยางอ้อยใต้

02

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 5 จุดใน พื้นที่บ้านหัววัง

03

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 5 จุดใน พื้นที่บ้านหัววัง

02

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจำนวน 5 จุดใน พื้นที่บ้านหัววัง