01

วันนี้ 20 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงตาล ร่วมสระเกล้าดำหัว นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

นายชนาธิป เสมแย้ม นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อขอพรและเป็นการสืบสานประเพณีของชาวล้านนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงตาล

 

 01

วันที่ 19 เมษายน 2567 พนักงานเทศบาลตำบลเวียงตาล ร่วมรดน้ำดำหัวนายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงตาล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้

#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงตาล

 

 01

วันนี้18 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ได้มอบหมายให้นางปริศนา กิติธะนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล ร่วมออกพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ บ้านทุ่งเกวียน หมู่ ที่ 6

 01

ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.ขอเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงตาล ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ณ อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

 01

วันนี้ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลเวียงตาล นำโดย นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงตาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงตาล ผู้นำชุมชน ทำการมอบวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน

 01

วันนี้ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลเวียงตาล นำโดย นายเสกสรรค์ พึ่งสุยะ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเวียงตาล ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงตาล #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล

 01

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ ปะระมา ได้รับมอบงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง โดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 01

วันนี้ 26 มีนาคม 2567 นายประเวศ โนอ้าย รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ พึ่งสุยะ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเวียงตาล ได้รับมอบหมายจาก นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล

 01

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ ปะระมา ได้รับมอบงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง โดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 01

วันนี้ 25 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจจฉิมนิเทศน์ และมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2567