นายวุฒิพล มณฑาทอง
ตำแหน่ง:
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล
ที่อยู่:
352/3 หมู่.4 ตำบลเวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
ไทย
โทรศัพท์:
05-4338-675 ต่อ 205
โทรสาร:
05-4269-027
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
08-9956-1533
Send an Email
(ไม่จำเป็น)