นายนิวัฒน์ ปะระมา
ตำแหน่ง:
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล
ที่อยู่:
352/3 หมู่.4 ตำบลเวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
โทรศัพท์:
05-4338-675 ต่อ 200
โทรสาร:
05-4269-027
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
08-6191-1199
Send an Email
(ไม่จำเป็น)