ita 2566 web

banner social1003

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

17 พฤษภาคม 2567
Hits hits (41)
วันนี้ 17 พฤษภาคม 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมด้วย ...
16 พฤษภาคม 2567
Hits hits (63)
ตรวจเยี่ยม การใช้รถมินิบัสรับส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงตาล ...
14 พฤษภาคม 2567
Hits hits (15)
🙏📝เทศบาลตำบลเวียงตาล ขอกราบขอบพระคุณ นักศีลนักบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโรงทาน ...
14 พฤษภาคม 2567
Hits hits (69)
วันนี้ 14 พฤษภาคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
14 พฤษภาคม 2567
Hits hits (13)
📝เทศบาลตำบลเวียงตาล ขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ...
14 พฤษภาคม 2567
Hits hits (51)
วันนี้ 14 พฤษภาคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
Read more content
Total items (3)
10 มีนาคม 2568
hits (13 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ จัดรถรับส่งผู้ป่วยบ้านปางปง-ปางทรายเติมเลือด ส่งโรงพยาบาลห้างฉัตร จาก
08 พฤษภาคม 2567
hits (17 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาล ...
29 เมษายน 2567
hits (17 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาล จัดรถรับส่งผู้ป่วยเป็นโรคไต ส่งโรงพยาบาลห้างฉัตรหมอนัด
Read more content

6

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (34)
01 พฤษภาคม 2567
hits (48 hits)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
26 เมษายน 2567
hits (55 hits)
วันที่ 26 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
09 เมษายน 2567
hits (59 hits)
วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
03 เมษายน 2567
hits (68 hits)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
22 มีนาคม 2567
hits (102 hits)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
18 มีนาคม 2567
hits (96 hits)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
More category items
Read more content