ita 2566 web

banner social1003

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

09 กรกฎาคม 2567
Hits hits (61)
วันนี้ 9 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
06 กรกฎาคม 2567
Hits hits (102)
ด้วย เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
03 กรกฎาคม 2567
Hits hits (47)
วันนี้ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ...
01 กรกฎาคม 2567
Hits hits (54)
วันนี้ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ...
28 มิถุนายน 2567
Hits hits (77)
วันนี้ 28 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมด้วย ...
25 มิถุนายน 2567
Hits hits (67)
วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ...
Read more content
Total items (7)
28 มิถุนายน 2567
hits (64 hits)
วันนี้ 28 มิถุนายน 2567 โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ ...
29 พฤษภาคม 2567
hits (166 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกวียนไป รพ.ห้างฉัตรตามนัด
28 พฤษภาคม 2567
hits (45 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ จัดรถรับส่งผู้ป่วยบ้านปางปง-ปางทรายเติมเลือด ส่งโรงพยาบาลห้างฉัตร จาก
27 พฤษภาคม 2567
hits (34 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ จัดรถรับส่งผู้ป่วยพบแพทย์ตามนัดนัดรพ.ห้างฉัตร
10 มีนาคม 2568
hits (139 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ จัดรถรับส่งผู้ป่วยบ้านปางปง-ปางทรายเติมเลือด ส่งโรงพยาบาลห้างฉัตร จาก
08 พฤษภาคม 2567
hits (139 hits)
โครงการพฤฒพลังเวียงตาล ...
Read more content

6

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (42)
15 กรกฎาคม 2567
hits (21 hits)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
27 มิถุนายน 2567
hits (56 hits)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเวียงตาล ...
26 มิถุนายน 2567
hits (49 hits)
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
21 มิถุนายน 2567
hits (47 hits)
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
20 มิถุนายน 2567
hits (70 hits)
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
13 มิถุนายน 2567
hits (60 hits)
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล ...
More category items
Read more content