ita 2566 web

gabage

 

 

รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

  • วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564
รับสมัคร
🕵เทศบาลตำบลเวียงตาล รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 💰ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก 👶 จำนวน 1 อัตรา
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานการเจ้าหน้าที่ 0-5433-8675 ต่อ 115
#รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงตาล