ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  • วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 

  1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโก่อสร้างครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายทางเข้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,058  เมตร กนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,232 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีโประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร บริเวณบ้านเลขที่ 14 ถึง 193 บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง