ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

รับฟังความคิดเห็น
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

รับฟังความคิดเห็น
อบต.เวียงตาล

Contact
Address:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เลขที่ 352/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
ไทย

Telephone: 054-338675
Fax: 054-269027
http://www.viangtan-sao.go.th

Information: facebook
https://www.facebook.com/viangtan.lampang