ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

แผนการดำเนินงาน
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

 


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1

 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-ครั้งที่-1

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 2

(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561)

- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-ครั้งที่-2

 

ประกาศใช้แผนการดำเนิงานปี 2560

 

 

หน้าปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศใช้แผน

 

หน้าปก
บทนำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551