ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์

อาคารศูนย์อปพร./ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
 

 
ห้องอำนวยการ  
ห้องวิทยุสื่อสาร  
ตู้เก็บอุปกรณ์กู้ชีพ-และวัสดุกู้ชีพ  
ห้องเก็บอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย  

สถานจอดรถรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย

 

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว(ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คันพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยมาตรฐานประจำรถ  

รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กต – 3414 ลำปาง

(นามเรียกขาน อาชา1)

 
 

รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย  หมายเลขทะเบียน บง – 2453 ลำปาง

(นามเรียกขาน อาชา2)