ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

แผนอัตรากำลัง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

   Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) Thursday, 15 October 2020 Administrator 50
2 การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล Saturday, 02 November 2019 Administrator 59
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) Thursday, 10 May 2018 Administrator 168
4 ประกาศโครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) (กรณีเข้าระบบแท่ง) Friday, 27 January 2017 Administrator 163
5 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560 Wednesday, 08 October 2014 Administrator 435
6 ปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่5) Wednesday, 14 May 2014 Administrator 357
7 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2555 - 2557 Saturday, 20 November 2010 Administrator 494
8 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี พ.ศ.2556 - 2559 Saturday, 20 November 2010 Administrator 369