ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

แผนอัตรากำลัง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก แผนอัตรากำลัง
   Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล Saturday, 02 November 2019 Administrator 4
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) Thursday, 10 May 2018 Administrator 110
3 ประกาศโครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) (กรณีเข้าระบบแท่ง) Friday, 27 January 2017 Administrator 99
4 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560 Wednesday, 08 October 2014 Administrator 359
5 ปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่5) Wednesday, 14 May 2014 Administrator 297
6 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2555 - 2557 Saturday, 20 November 2010 Administrator 429
7 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี พ.ศ.2556 - 2559 Saturday, 20 November 2010 Administrator 300