ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

กิจกรรม กศน.
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 
 
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดบริการส่งเสริมการอ่าน 

 
 
เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2557 นายสุพรรณ คำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ได้เป็นประธานในงานกีฬาสานสัมพันธ์ กศน.ตำบล อำเภอห้างห้างฉัตร ครั้งที่4 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล/งานประชาสัมพันธ์

 
 
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดบริการส่งเสริมการอ่าน 

นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง 

นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษากศน. ที่จบหลักสูตร และเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ กศน.ตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557