ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ติดต่อเรา
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

ติดต่อ
ที่อยู่:
352/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง
ประเทศไทย
52190

โทรศัพท์: 054-338675 ,054-269027
แฟกซ์: 054-269027
http://www.viangtan-sao.go.th

ข้อมูล:
View องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล in a larger map