ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ติดต่อเรา
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

ติดต่อเรา
เทศบาลตำบลเวียงตาล

Contact
Address:
352/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง
ประเทศไทย
52190

Telephone: 054-338675 ,054-269027
Fax: 054-269027
http://www.viangtan-sao.go.th

Information:
View องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล in a larger map