ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการผู้ปกครองช่วยสอนสู่ลูกหลาน
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

โครงการผู้ปกครองช่วยสอนสู่ลูกหลาน เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยและได้เล็งเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการทั้งสี่ด้านของตัวเด็กปฐมวัย