ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการผลิตสื่อ(การทำเปเปอร์มาเซ่)
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

โครงการผลิตสื่อ(การทำเปเปอร์มาเซ่) ได้มีความรู้ในกระบวนการทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเซ่ ได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับสายตา มีสมาธิในการทำงานและร่วมทำงานกันเป็นกลุ่มได้