ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้แสดงความรัก ความกตัญญูของผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักแสดงความเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูสืบไป