ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการกิจกรรมสายสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

โครงการกิจกรรมสายสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองและครู ได้ทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆร่วมกันทำให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน

 อีกทั้งเด็กยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัน เวลา เดือน และปีที่เวียนผ่านไป