ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

รับมอบรางวัลเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายประเวศ โนอ้าย รองนายกอบต.เวียงตาลและ นางสุคนธา มาละเงิน เลขานุการนายกอบต.เวียงตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ และคณะครูศพด.สันทราย เข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม ของกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับจังหวัด ปี 2557 ในเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ณโรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /งานประชาสัมพันธ์