ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครคัดเลือก รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 
????รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปิดรับสมัครแล้ว???? ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 ในปีนี้มีเงินรางวัลจูงใจทั้งสิ้น 147 ล้านบาท ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ facebook อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี https://www.facebook.com/localgoodgovernance สามารถสมัครและ
กรอกแบบประเมินออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/RozMj19QgJnS8a919
 
⭐️ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินในส่วนการบริหารจัดการ https://www.facebook.com/localgoodgovernance/videos/208808370839071/
 
⭐️เกณฑ์การประเมินในส่วนโครงการนวัตกรรม https://www.facebook.com/localgoodgovernance/videos/3353318421462906/
 
/งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล