ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ๒๕๖๔
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 

 

????ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่????
✅เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการที่แสดงหรือติดตั้งป้ายได้ทราบข้อมูลเบี้องต้น 
???? เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะกำหนดให้ใช้บังคับ????
????สำหรับป้ายที่ต้องเสียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564????
????ที่มา จาก กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
/งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงตาล
1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้โอน (ย้าย)
3. หนังสือรับรองความประพฤติ
4. สำเนาประวัติพนักงาน (ก.พ.7)
5 สำเนาวุฒิการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-5433-8675 ต่อ 106
โทรสาร 0-5426 -9027
/ประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล