ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง
หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายนี้ /ประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล