ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

สาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

สาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
**มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และเริ่มจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป