ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

มิวสิควีดีโอกรมสิทธิและเสรีภาพ 2562
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

เราทุกคนมีเสรีภาพ มาร่วมแรงร่วมใจ ร่วมสร้างสังคมที่เคารพซึ่งกันและกัน... (1) เพลง สิทธิเสรีภาพ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2562 โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ยอมรับในสิ่งที่ทุกคนเห็น ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่ว่าเลือกจะเป็นได้ (2) เพลง สิ่งที่ฉันเป็น ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2562 โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ