ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

หนังสือหลักราชการสิบข้อ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

 

หลักราชการ ๑๐ ประการ

หนังสือหลักราชการสิบข้อพระราชนิพนธ์เรื่อง "หลักราชการ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชการที่ ๖ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปน้อมนำหลักราชการสิบข้อดังกล่าว ใน ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต