ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓
ประจำเดือน กันยายน 2563                                                                                                                                                                                                            .     
ประจำเดือน สิงหาคม 2563      
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563      
ประจำเดือน มิถุนายน 2563      
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563      
ประจำเดือน เมษายน 2563      
  ประจำเดือน มีนาคม 2563      
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563      
ประจำเดือน มกราคม 2563      
ประจำเดือน ธันวาคม 2562      
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562      
ประจำเดือน ตุลาคม 2562      
ประจำปี 2562  
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔  
  ประจำเดือน กันยายน 2562                                                                                                                                                                    .  
  ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
  ประจำเดือน กรกฏาคม 2562  
ประกาศผลผุ้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓  
  ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
  ประจำเดือน เมษายน 2562  
ประกาศผลผุ้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒  
  ประจำเดือน มีนาคม 2562  
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
  ประจำเดือน มกราคม 2562  
ประกาศผลผุ้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑  
  ประจำเดือน ธันวาคม 2561  
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
  ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
ประจำปี 2561  
  ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  ประจำเดือน กันยายน 2561  
  ประจำเดือน สิงหาคม 2561  
  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
 

ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตร 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
  ประจำเดือน เมษายน 2561  
  ประจำเดือน มีนาคม 2561  
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
  ประจำเดือน มกราคม 2561  
ประจำปี 2560  
  ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
  ประจำเดือน ตุลาคม 2560  
  ประจำเดือน กันยายน 2560  
 

ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตร 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 
 

ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตร 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 
  ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
  ประจำเดือน เมษายน 2560  
  ประจำเดือน มีนาคม 2560  
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
  ประจำเดือน มกราคม 2560  
       
ประจำปี 2559  
  ประจำเดือน ธันวาคม 2559  
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
  ประจำเดือน ตุลาคม 2559  
  ประจำเดือน กันยายน 2559  
  ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
  ประจำเดือน กุรกฏาคม 2559  
  ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
  ประจำเดือน เมษายน 2559  
  ประจำเดือน มีนาคม 2559  
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
  ประจำเดือน มกราคม 2559  
  ประจำปี 2558
  ประจำเดือน มกราคม 2559  
  ประจำเดือน ธ้นวาคม 2558  


 

ประจำเดือน ธันวาคม 2559  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
ประจำเดือน ตุลาคม 2559  
ประจำเดือน กันยายน 2559  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
ประจำเดือน กุรกฏาคม 2559  
ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
ประจำเดือน เมษายน 2559  
ประจำเดือน มีนาคม 2559  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
ประจำเดือน มกราคม 2559

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562