ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอห้างฉัตร ประจำเดือนเมษายน 2564
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

VTN_0795
VTN_0797
VTN_0802
VTN_0806
VTN_0807
VTN_0810
VTN_0814
VTN_0816
VTN_0828
VTN_0834
VTN_0838
VTN_0849
VTN_0852
VTN_0853
VTN_0857
VTN_0859
VTN_0861
VTN_0870
VTN_0874
VTN_0875
VTN_0877
VTN_0879
VTN_0880
VTN_0882
VTN_0885
VTN_0893
VTN_0895
VTN_0902
VTN_0911
VTN_0928
VTN_0947
VTN_0996
VTN_1000
VTN_1012

วันนี้ 2 เมษายน 2564 นายโสภณ โลมาแจ่ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2564 
เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคเอกชน ในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
#ประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล