ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)เขต1
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

วันนี้ 22 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลเวียงตาล ได้จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ระหว่างวัน 22 – 23 มีนาคม 2564 ซึ่งในวันที่เป็นการอบรม กปน.เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกปน.ในการจัดการเลือกตั้งและซักซ้อม แนวทางและการดำเนินการในการดำเนินการเลือกตั้ง โดย นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอห้างฉัตร และนางอังครินทร์ กิ่งแก้ว ปลัดอำเภอห้างฉัตร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

#เลือกตั้งเทศบาล #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล