ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

อบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)ประจำหน่วยเลือกตั้ง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

VTN_0001
VTN_0003
VTN_0005
VTN_0006
VTN_0008
VTN_0009
VTN_0010
VTN_0019
VTN_0022
VTN_0028
VTN_0029
VTN_0030
VTN_0032
VTN_0039
VTN_0049
VTN_0057
VTN_0058
VTN_0059
VTN_0065
VTN_0067
VTN_9936
VTN_9937
VTN_9942
VTN_9944
VTN_9947
VTN_9959
VTN_9963
VTN_9967
VTN_9976
VTN_9997
VTN_9998

วันนี้ 24 มีนาคม 2564  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลเวียงตาล ได้จัดการฝึกอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอสม. ในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งและซักซ้อมการดำเนินงาน

โดย นางขวัญดาว มงคลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ และนายนายปณิธาน แลวฤทธิ์  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อย เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมพญาเบิก เทศบาลตำบลเวียงตาล #เลือกตั้งเทศบาล #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล