ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)เขต 2
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

วันนี้ 23  มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลเวียงตาล ได้จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ระหว่างวัน 22 – 23 มีนาคม 2564 ซึ่งในวันที่เป็นการอบรม กปน.เขตการเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 9 หน่วย เลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกปน.ในการจัดการเลือกตั้งและซักซ้อม แนวทางและการดำเนินการในการดำเนินการเลือกตั้ง โดย นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอห้างฉัตร และนางอังครินทร์ กิ่งแก้ว ปลัดอำเภอห้างฉัตร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง #เลือกตั้งเทศบาล #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล