ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๓
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงตาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววางพวงมาลา  ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร

/งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล