ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จย่า
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

vt-1
vt-12
vt-123
vt-130
vt-21
vt-24
vt-25
vt-27
vt-3
vt-31
vt-39
vt-45
vt-49
vt-5
vt-55
vt-6
vt-61
vt-67
vt-74
vt-77

วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๗.๓๐น. เทศบาลตำบลเวียงตาล นำโดย นางสุภาพร พุทธวงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ได้รับมอบหมายจาก นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมนายโสภณ โลมาแจ่ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง/งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล