ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากุณาธิคุณ ๒๕๖๓
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

01
02.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๙.๐๐น.นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลพร้อมด้วยนางสุภาพร พุทธวงษ์  รองปลัดเทศบาล พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง/งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล