ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙ ภาคเช้า
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

VTN_5726
VTN_5731
VTN_5737
VTN_5741
VTN_5752
VTN_5778
VTN_5783
VTN_5784
VTN_5800
VTN_5839
VTN_5843
VTN_5855
VTN_5897
VTN_5901
VTN_5953
VTN_5971
VTN_5978

วันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน

 ร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร/ประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล