ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงตาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

1
2
3
4
5
6
7
TYPE1
TYPE2
TYPE3

ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงตาล
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวฯ โดยสามารถจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ยื่นต่อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง 
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2563
???? ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลเวียงตาล
https://drive.google.com/.../1sIkkDw7fHmy4FouCjDx.../view...
1️⃣รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่1
https://drive.google.com/.../19NPF-P4.../view...
2️⃣รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่2
https://drive.google.com/.../1Q7cUXx...