ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

vt-1
vt-11
vt-14
vt-15
vt-17
vt-20
vt-22
vt-25
vt-29
vt-3
vt-32
vt-33
vt-35
vt-37
vt-38
vt-4
vt-43
vt-46
vt-48
vt-8

วันนี้ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อม นางสุภาพร พุทธวงศ์ รองปลัดฯ  เชิญผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงตาล ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในพื้นที่  ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓

  พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ นายโสภณ โลมาแจ่ม หัวหน้าสำปลัดเทศบาล  ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมพญาเบิก สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงตาล /ประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล