ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

VTN_4178
VTN_4179
VTN_4205
VTN_4206
VTN_4235
VTN_4259
VTN_4273
VTN_4274
VTN_4294
VTN_4303
VTN_4321
VTN_4375
VTN_4380
VTN_4392
VTN_4401
VTN_4410
VTN_4417
VTN_4420
VTN_4422

 วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพญาเบิก เทศบาลตำบลเวียงตาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓  

 โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เปิดการอบรม แก่ผู้ประกอบการที่ตามที่ได้มีประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล(เดิม) เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกิจการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ตระหนักถึง ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการ โดยเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลเวียงตาล แยกประเภทกิจการที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติฯ  /งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล