ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

เปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในตำบลเวียงตาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

VTN_4110
VTN_4111
VTN_4116
VTN_4122
VTN_4124
VTN_4130
VTN_4132
VTN_4141
VTN_4142
VTN_4143
VTN_4145
VTN_4146
VTN_4148
VTN_4152
VTN_4153
VTN_4169
VTN_4174

วันนี้ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในตำบลเวียงตาล
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย โรงเรียนเรียนรวม บ้านสันทราย-ทุ่งเกวียน, โรงเรียนบ้านยางอ้อย ,โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง-ปางทราย ณ วัดสันตินิคม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรม มีจิตใจที่ผ่องใส ใฝ่รู้ ไผ่เรียน มีกิริยามารยาทงดงาม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๒ คน คณะครู ๒๐ คน รวม ๗๒ คน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเวียงตาล /งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล