ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประกาศยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเป็นเทศบาลตำบลเวียงตาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

 

1
2
3
4
5
6
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอน พิเศษ ๒๐๔ ง ได้ประกาศเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลเวียงตาล 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/204/T_0012.PDF/งานประชาสัมพันธ์ อบต.เวียงตาล