ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

ลำดับที่ เรื่อง
ประกาศกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล    ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล  
คู่มือการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  
สปอตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้ง  
เอกสารชุดความรู้เลือกตั้งอปท.  
สปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง   

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล
บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
- บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑
-
 บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล(ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑)
๑๐ สถ ผถ 2-6  แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน