ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ข้อบัญญัติงบประมาณ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2562
ส่วนที่ 1.9 งบเฉพาะการประปา-2564
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

 


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2562
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

 

 
 

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2561

 


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2562