ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ข้อบัญญัติงบประมาณ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก ขัอบัญญัติงบประมาณ


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2562
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

 


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2562

 

 
 

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 1.1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 1.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1.4 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 1.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 1.6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 1.7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 1.8 ข้อบัญญัติงบประมาณ-ปี-2561

 

 
 

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 (1) บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 2 (2)รายจ่ายตามแผนงาน
ส่วนที่ 2 (3) งบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 (4) รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 2 (5) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 2 (6) รายงานประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2 (7) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แก้ไขล่าสุด
ส่วนที่ 3.ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี